„Gdziekolwiek się teraz znajdujesz, to dobre miejsce, aby zacząć. Wysiłek, który zainwestujesz dzisiaj, będzie się liczył jutro”

Andrew Matthews

Rozwój i dobrostan to obecnie kluczowe potrzeby pracowników. Zobacz, co najlepiej sprawdzi się dla Twojej firmy
POROZMAWIAJMY o tym, jak można połączyć potrzeby Twojego zespołu i Twojej firmy.

Coaching dla biznesu

To sprawdzony sposób zwiększania efektywności w kierowaniu i zarządzaniu zespołem, rozwoju biznesowych i przywódczych kompetencji oraz budowaniu lepszej komunikacji.
Coaching biznesowy pracowników firm prowadzę w oparciu o kontrakty trójstronne, w porozumieniu z ich przełożonymi oraz działami HR.

Coaching dla biznesu sprawdzi się dla:

Menedżerów bądź osób przygotowywanych do tej roli,
którzy chcą wzmocnić swoje postawy i umiejętności
autentycznego przywództwa i budowania relacji z najbliższym otoczeniem.

Liderów, którzy chcą zdefiniować swój styl zarządzania,
wzmocnić świadomość swojego wpływu oraz wartość,
jaką wnoszą do organizacji.

Osób nowo mianowanych lub awansowanych na stanowisko
menedżerskie, które potrzebują odnaleźć się w nowej roli
(on-board coaching).

Osób obejmujących nową rolę w awansie poziomym
lub po przerwie zawodowej (transition coaching).

Pracowników działów HR.

Szkolenia i warsztaty

Prowadzę szkolenia i warsztaty dostosowane programem do potrzeb organizacji firmy, które
obejmują następujące obszary:

Rozwój kompetencji liderskich w obszarze zarzadzania projektami – świadome przywództwo, wywieranie konstruktywnego wpływu i budowanie zaangażowania zespołu.

Skuteczna komunikacja – rozwój umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, charyzmatyczne wywieranie wpływu bez wywierania presji, podejmowanie trudnych tematów, efektywna argumentacja kierowana do osób na różnych szczeblach w organizacji.

Zarządzanie zmianą – każda zmiana organizacyjna, zarówno duża, jak i mała, wewnętrzna lub zewnętrzna, wymaga skutecznej komunikacji. Twój sukces będzie zależał od właściwego przygotowania zespołu do zmiany i zaangażowania go w jej proces.

Scroll to Top